Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, June 21, 2018

NGẮM TƯỢNG PHẬT Ở ĂNG CO THƠM - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn


   Tác giả Nguyễn Lâm CẩnNGẮM TƯỢNG PHẬT Ở ĂNG CO THƠM

Năm trăm năm ngủ rừng sâu
Ngài thấy gì chúng sinh cõi thế?
Địa ngục và niết bàn ngài vẽ
Chỉ xuống và không lên

Họ gánh đá bỏ thây xây tượng thờ Ngài
Những dòng kinh đọc mòn mắt chữ
Họ trở thành không tên
Trước con người- thú dữ

Hóa đá những người vũ nữ
Ngục trần múa Áp pha ra
Ngài có tin kiếp sau hoàn tục
Họ khoác áo cà sa?

Tôi ngắm các ngài
Vị buồn như nhỏ lệ
Vị trầm tư suy ngẫm
Vị cúi đầu tìm triết lý cao siêu
Duy một vị vui chắc thoát khỏi giáo điều

Ở đây có nhiều trời trên một vùng trời
Đất chỉ có một
Ngài có biết Ing Xê Ri. Pôn Pốt
Đén ngài chúng cũng thủ tiêu

Ngài ở đây bất diệt
Đá vẫn là tượng đài và những bức phù điêu....

Nguyễn Lâm Cẩn
Ăng Co Thơm, 16-6-2017

No comments: