Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, January 15, 2018

TRĂNG BAN TRƯA - Tập thơ của Vũ Quang Tần


Nhà thơ Vũ Quang Tần (Hà Nội) vừa gửi email đến chúng tôi, báo tin vừa mới ấn hành tập thơ TRĂNG BAN TRƯA (loại thơ hai câu - Tập 2 của TRĂNG BAN NGÀY). VNQT xin giới thiệu đến bạn đọc !No comments: