Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, September 20, 2017

NGẪU HỨNG SAY 8 - Thơ Châu Thanh Thủy

NGẪU HỨNG SAY 8

Nếu ai đó uống với mình
Thì mình sẽ uống bằng tình tri âm
Nếu thêm một nụ hôn gần
Thì mình sẽ uống bằng ân - oán đời
Nếu thêm một cốc chia phôi
Thì mình sẽ uống bằng lời từ ly

Xiết tay để bước chân đi
Cốc thì đáy cạn, ta thì rưng rưng…

                   Châu Thanh Thủy
                        20 -9 - 2017

No comments: