Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, August 8, 2017

NGỒI BUỒN BẤM ĐỐT NGÓN TAY - Thơ Trần Mai Ngân

NGỒI BUỒN BẤM ĐỐT NGÓN TAY

Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Từ đây tới đó vắn, dài là bao...
Năm, năm, tháng, tháng hư hao
Bàn tay năm ngón vẫy chào, ồ xa !

Ngồi buồn xoè ngón tay hoa
Đã đan trong gió đã nhoà trong mưa 
Gần, xa cũng đã... từng, chưa ? 
Ngón tay đeo nhẫn như vừa chơi vơi

Gác tay lên trán... bồi hồi
Tay gầy buông vội tình tôi thuở nào !

                             Trần Mai Ngân

No comments: