Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, August 3, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 29; 30


             Nhà thơ Chu Vương MiệnCHÙM THƠ CVM 29

LỜI HỎA CA

sống chả có gì vui ?
chết chả có chi khổ
sống nhai rau thờ ma
chết đốt thân thành khói
phần xác thành tro bụi
phần hồn bay muôn nơi ?
lầm lũi thân lao lực
hoài hoài kiếp lao nô
cũng là thân la mã
 roi vọt ngập mái đầu
đốt hết thân xác này
hồn bay nơi cõi giác
lờ mờ cát bụi bay
lù mù nơi sa mạc

sống không ra sống
đâu có gì khác chết
sống mà câm mà điếc
thà làm một khúc nhạc
không lời


CHÙM THƠ CVM 30

hết trăng tàn trăng mọc
hết mặt trời lên mặt trời lặn
kiếp người toàn là im lặng
khép kín trong lũy tre xanh
nay nghe tiếng gà gáy
mốt nghe tiếng hoàng oanh
nay nghe tiếng cu gù
mơi nghe tiếng manh manh
mùa xuân ngang mùa thu
mùa hạ ngang mùa đông
đồng lúa triền sông
con sáo con nhồng
con két con cú
con nơi đầu rừng
con trụ cuối rừng

khờ từ trên khờ xuống
từ dưới lên
không có chi nói nữa
thật đáng là buồn ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: