Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, August 3, 2017

BUỒN XƯA, NHƯ HOA, NGỠ MÌNH HẠT BỤI - Thơ Tịnh Đàm            Tịnh Đàm


BUỒN XƯA...

Gởi người,
Một chút buồn xưa.
Đời theo bóng mộng...
Vẫn chưa tới bờ.
Tháng năm,
Ngồi hát vu vơ.
Buồn,vui có đủ
Còn chờ...
Tiễn đưa ! 


NHƯ HOA
(Thân tặng người bạn tên HOA)

Nụ tình
Nở thắm như HOA.
Môi cười cùng ánh mắt
Hòa...niềm vui.
Buồn kia,
Dẫu có ngậm ngùi
Cũng trong giây phút...
Ngủ vùi...
Vào quên.


NGỠ MÌNH HẠT BỤI...

Ngỡ mình hạt bụi...
Rong chơi.
Chốn về
Còn đợi gió vời...
Đưa chân.
Mai kia...
Trả lại hồng trần
Trăm năm đời mộng...
Hóa thân...
Mây trời.

Tịnh Đàm
(Hóc Môn,TP.HCM
)

No comments: