Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 14, 2017

THƠ TỊNH ĐÀM


                    Tác giả Tịnh Đàm
 ĐỢI...

Tóc bạc nhiều theo thời gian
Dòng đời trôi,vẫn cứ lan man buồn.
Người đi,đâu hẳn đi luôn
Mà nghe lòng vắng xa muôn nẻo về.
Bồn chồn ,chân bước mải mê
Ngày mai ước hẹn gần kề phải không ?
Bao niềm thương nhớ ,đợi trông
Hoá thành cánh bướm bềnh bồng
nỗi vui.

VỀ 

Về nghe thiếu vắng bên đời,
Những ân tình cũ của thời xưa xa.
Giờ trong năm tháng phôi pha,
Vẫn thầm tiếc nuối chuyện ta với
người.
Từ ly
Không nói nên lời,
Nước non ngàn dặm
Trông vời cố nhân.

                     TỊNH ĐÀM
                     (TP. HCM)

No comments: