Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, July 17, 2017

RU CUỘC TÌNH BUỒN - Thơ Tịnh Đàm


                    Tác giả Tịnh Đàm
 RU CUỘC TÌNH BUỒN

Ru em
Ru cuộc tình buồn
Như con nước vội xa nguồn...
Vì đâu ?
Đời Người
Sao lắm bể dâu
Để trăm năm bạc mái đầu
Mới thôi !
Ru tôi
Ru đến bồi hồi
Những cơn mộng cũ qua rồi
Khát khao .
Chỉ còn lại
Chút hanh hao
Hình sương
Bóng khói
Thuở nào đợi mong.

             Tịnh Đàm
            (TP HCM)

No comments: