Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, July 5, 2017

MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NHAU - Thơ Thủy Điền

  
                       Tác giả Thủy Điền


MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NHAU

Một ngày không có anh
Tiết trời như lắng đọng
Đại dương dừng cơn sóng
Vạn vật dìm ngủ quên

Một ngày không có em
Như  mùa xuân thiếu hoa
Bình minh vắng tiếng gà
Rừng thu thôi lao xao

Một ngày không có nhau
Không gian dường tê tái
Đôi tim non oằn oại.
Đất trời như đảo điên

Một ngày không bình yên
Ngày dài. Ôi ! Vô tận. 

                 Thủy Điền
               04-07-2017

No comments: