Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, July 25, 2017

LỤC BÁT NGẪU HỨNG - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn   Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
LỤC BÁT NGẪU HỨNG

1
Nửa đêm vuột dậy... 
Trăng đâu? 
Trông ra mưa dội trên đầu trắng phơ

2
Trên trời lẻ cánh cò bay 
Đồng xanh đến thế vẫn chay vị tình

3
Nụ cười lệch nón môi xinh 
Để ta le lói nắng tình em soi 

4
Bỗng nhiên nghe một tiếng gà 
Giật mình cái nhớ cũng già như đêm 

5
Con đường mòn ở trong chân 
Còn ta mòn mãi một lần nhìn em

                     Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: