Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, July 10, 2017

LỤC BÁT MỖI NGÀY - Nguyễn Lâm Cẩn

Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn

LỤC BÁT MỖI NGÀY
Nguyễn Lâm Cẩn

1.
Gói đầy một túi gió đồng
Đem về thành phố biếu không bạn bè
Mở ra đầy ắp tiếng ve
Cứ như lửa cháy đốt hè nóng lên.

2.
 (Nhại thằng Bờm)

Thằng Bờm có một bài thơ
Mỹ nhân xin đổi trăm tờ tiền đô
Bờm rằng Bờm chẳng lấy đô
Mỹ nhân xin đổi ô tô đầy  vàng
Bờm rằng Bờm chẳng lấy vàng
Mỹ nhân xin đổi một ang rượu đầy
Bờm rằng chẳng lấy rượu đầy
Mỹ nhân đổi cái ngất ngây
Bờm cười.

3.
CÔ ĐƠN

Trước sau chỉ thấy bóng mình
Đi trong khoảng lặng vô bình trần gian
Búng lên, lặng, đứt giây đàn
Âm thanh lạc, biết ai san sẻ cùng?

4.
Con sông nước chảy hai dòng
Bên đục thì bảo bên trong vơi đầy
Cảm thương bà mẹ cá chày
Mắt luôn ngầu đỏ thân gầy xác xơ
Con sông có đủ bến bờ
Mà hai dòng nước luôn ngờ lẫn nhau

NLC

No comments: