Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, July 12, 2017

KHI CÔ ĐƠN - Thơ Trương Đình Đăng        Tác giả Trương Đình ĐăngKHI CÔ ĐƠN

Ta xa lánh hay đời xa lánh
Tháng rộng năm dài lặng lẽ trôi
Gác bút câu thơ mờ nét chữ
Tìm nhau địa chỉ biến đâu rồi !

Dấu chân bạn cũ tràn rêu cỏ
Chiều hoang cún nhỏ vểnh tai chờ
Khướu quên cả tiếng kêu chào khách
Cu buồn mỏ rúc ngủ lơ mơ !...

Ta xa lánh hay đời xa lánh
Để suốt năm canh nhớ dậy triều 
Rả rích tàn đêm nghe dế gáy
Âm thầm sáu khắc bóng cô liêu !

Chợt hiểu - Vì sao vắng bạn đời
Loài chim lẻ bạn gọi tàn hơi
Rồi ta cũng thấm khi đơn lẻ
Là đã mất đi tiếng nói cười !

                      09/7/2017 
              Trương Đình Đăng

No comments: