Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, July 25, 2017

CHÙM THƠ LỤC BÁT TỊNH ĐÀM


                    Tác giả Tịnh Đàm
 RỐI LÒNG

Nỗi mình,
Thấy vẫn chưa yên,
Lại thêm nỗi bạn
Cho nên... rối lòng !
Phận người ,
Sao mãi long đong
Tóc xanh
Từ thuở sầu hong... bạc rồi.!


KHÔNG ĐỀ...

Tôi như mùa cũ
Xanh rêu.
Cành chim đã khuất...
Tiếng kêu vọng ngàn.
Chợt thương
Con mắt trần gian,
Buồn đong trăm nỗi...
Còn dan díu tình.


VÌ NGƯỜI 

Say lòng
Câu hát đưa duyên,
Cùng đôi má lúm đồng tiền đáng
Yêu.
Lời chưa nói được bao điều,
Mà nghe hồn đã đổ xiêu...
Vì người.

Tịnh Đàm
(TPHCM )

No comments: