Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, July 31, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 27; 28


             Nhà thơ Chu Vương MiệnCHÙM THƠ CVM 27

thiên hạ
gió thổi ngược 
gió thổi xuôi
thuyền dòng ngược
thuyền dòng xuôi

người được Chúa gọi về
người được Chúa bảo ở lại
kẻ sống dở trong nhà thương
thiếu tiền bệnh nặng
thiếu thuốc men
kẻ thân tháo chạy cả
bằng hữu vờ không quen
thằng thi sĩ nghèo nằm chờ chết
đồng hoang tiếng dế mèn
mắt bây giờ trắng xóa
không còn một lời khen
tri kỷ tri âm không có
lò mờ một nén nhang
một đoạn trường khổ lụy
xưa sau một đoạn đường
bạn nằm trên nhà bệnh
ta dở thác nhức đầu
tuổi già là vậy vậy
đông tây còn gặp nhau
kiếp này thôi đành lỡ
biết chốn nào tìm nhau ?


CHÙM THƠ CVN 28

NẰM NHÀ THƯƠNG

Một cơn mưa
nhiều cơn mưa
cơn gió thốc
cơn gió lùa
đời xuôi ngược
nắng trong mưa

ăn ở đó
uống ở đó
đái ỉa cũng ngay ở đó
chích thuốc ở cả hai bàn tay
trên đầu treo tòng teng
ba chai thuốc nước biển
chuyển xuống sự sống
cuộc sống quá hao mòn
cơm áo làm kiệt quệ
tưởng đã thoát
bệnh vịện cứu kịp
hồi sinh
làm  thân trâu bò khỏe lại
để tiếp tục sự nghiệp
kéo lê cuộc đời trên hai vai
đi tới

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: