Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, July 29, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 25; 26


             Nhà thơ Chu Vương Miện
CHÙM THƠ CVM 25

em đi mất
anh đi tìm
tìm nơi nao ?
thác ghềnh
sáu mươi năm ?
bạc mái đầu
cầm bằng
thơ văn nơi quán cóc
dăm câu lác lác xàm xàm
chưng ra không ai đọc
tác giả cũng hơi buồn
lương tháng mấy chục bạc
lương thực càng leo thang
mớ lương tâm bỏ xó
trong xó bếp tro than
mèo kêu nghèo xót ruột
chó kêu càng thêm buồn
chém cha nghề viết lách
y nước chảy lá môn ?
ôi cái gì đã còn
ôi cái gì đã mất
chuyện rác rến ngoài tai
nón che ngang kín mặt
chuyện gì một dòng nước
lầm lũi nơi chân cầu
hiện tại quá buồn khổ
hi vọng gì ! tương lai !


CHÙM THƠ CVM 26

dòng đời
con diều bay
con diều rớt
mưa nhẹ hột 
mưa nặng hột

dòng nước trôi đi
ghềnh đá ở lại
con thuyền xuôi dòng
cọc bến vẫn bờ sông ?
con người chuyển bao kiếp
nghĩa trang cũng chả còn
sóng sau lùa sóng trước
ngàn đời nước cùng non
thơ hay như cụ Tản
trôi trôi trên sông Đà
Nguyễn Bính nghèo xơ xác
phơi một đống tài hoa
thế thời cùng thời thế
từng đợt gió phong ba
càn khôn cuồng hỗn loạn
nghiêng ngửa cõi sơn hà ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: