Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 28, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 23; 24         Nhà thơ Chu Vương MiệnCHÙM THƠ CVM 23

chỗ núi cao
chỗ đất trũng
nơi đồng lúa 
chốn xe ngựa
chốn xe lửa
người đi bộ
người đi ô tô
trường giang
sóng sau xô sóng trước
trường đời 
sóng trước dìm sóng sau
làm sông 
thì lặng lẽ qua cầu

Nguyễn Du đã buồn
Nguyễn Bính càng buồn hơn
huống gì ? Nguyễn Bắc Sơn
buồn trước 
buồn sau?
chiến tranh Trịnh - Nguyễn
chiến tranh Gia Long - Tây Sơn
và bây giờ chiến tranh
còn khốc liệt hơn ?
miền Bắc khó khăn
theo miền Bắc
miền Nam đau buồn 
theo miền Nam
đông tây toàn tro than ?


CHÙM THƠ CVM 24

ta dzìa lại Cần Thơ tìm lại bậu
bậu cần tiền bậu ngó lơ ta ?
30 năm đáng giá một canh gà
thôn Thọ Xương ngày nào cũng gáy
bậu thề thốt với ta ta tin vậy vậy
ba mươi năm ta sống sót đẻ chờ
không đêm nào mà ta chả nằm mơ
để mơ lúc tái hồi Kim Trọng
nhớ bậu quá ta đổ bia vào cuống họng
say vật vờ để ngủ nhớ bậu chơi
ba mươi năm chỉ đáng một cơn cười
cổ nhân phán "bóng câu qua cái xẹt"
ta dzọoc qua đây vẫn còn nguyên kiếp
kiếp mần thơ nghèo rớt mồng tơi 
nhìn ta bà tứ xứ có cặp đôi
ta cà lơ phất phơ độc thân cái một
có lắm lúc nghĩ mình lên rừng theo Lương sơn bạc
làm tặc dzăng chúa núi rừng xanh
dòng sông nào mà chẳng uốn quanh
chẩy ưỡn ẹo vẫn xuôi về biển ?

con ngựa cái chạy trước
con ngựa đực chạy sau
qua một cánh đồng dâu
qua một cánh rừng
chỉ thấy hai cái đầu ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: