Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, July 5, 2017

CHIẾC LÁ VÀNG RƠI - Thơ Lệ Hoa Trần


CHIẾC LÁ VÀNG RƠI

Ngày ấy thư sinh thuở học trò
Tao, mầy cái tuổi chẳng biết lo
Vui say bên cánh thu vàng lá
Hai đứa cùng mơ, ước hẹn hò

Thời gian nhanh quá, vừa mới đó
Bọn mình giờ mỗi kẻ, mỗi nơi
Con thơ tay bế, bồng chờ đợi
Trông chồng tựa cửa, ngóng mòn hơi

Tòn ten chiếc võng nghe buồn tủi
Đời mãi trao ta cái thiệt thòi ?
Cứ ngỡ “ Tình luôn là mộng đẹp “
Ai ngờ ! Như chiếc lá vàng rơi.

                      Lệ Hoa Trần
                      05-07-2017

No comments: