Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, July 24, 2017

BÃO - Trường Hải Lê Văn Đông
BÃO

                       Gió tiền trạm ù ù xông đến,
                       Mây hậu cần rầm rập theo sau,
                       Gió càn quét nổi cơn thịnh nộ,
                       Mưa đan xiên mờ trắng bầu trời, 
                       Nước ngập mênh mang,
                       Ếch nhái rân ran nổi nhạc,
                       Không gian hỗn mang!
                       Cơn bão đi qua,
                       Cây cành gãy đổ,
                       Bãi đồng ngập băng,
                       Hoa màu tan tác,
                       Bao nhiêu mồ hôi công sức,
                       Cuốn theo bão tàn!
                       Mặt đất sót lại
                       Nỗi buồn miên man!
                       Mùa bão lũ đến,
                       Mặt đất hóa tràng giang!


                      Trường Hải Lê Văn Đông  

No comments: