Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, June 11, 2017

TRÚC LÂM CHÁNH THIỆN - Thơ Tâm Nhiên


                   Ảnh: Tác giả Tâm Nhiên
TRÚC LÂM CHÁNH THIỆN
(Kính tặng thầy Khế Định, thầy Bảo Tú)

Đến Hàm Tân vòng lên Sông Phan đó
Qua dốc đồi là tới thiền viện đây
Trúc Lâm Chánh Thiện nằm cô tịch
Cuối rừng hoang rú dại khuất xa này

Dừng vó ngựa lúc trưa vàng bên suối
Vườn thanh long đầy hoa trái đong đưa
Suốt hát chim ca hòa hợp tấu
Bản Chơn Không Diệu Hữu tối thượng thừa

Lời vô thanh mà nghe nhiều diệu dụng
Tỏa ra từ nguyên khí của gia phong
Vân Thủy Thiền Tâm ngồi thưởng thức
Cung đàn ngân Bất Nhị thẳm sâu lòng

Ngựa hý vang trút xuống ngàn cát bụi
Buông hết rồi hư vọng ngã chấp mê
Khi bừng nắng trổ màu cảm ngộ
Thấy đâu đâu cũng là chốn quê về 

                            Tâm Nhiên
(Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện 1. 6. 2017)

No comments: