Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, June 8, 2017

TRỌN VẸN NHAU GIÂY PHÚT ĐỦ MIÊN TRƯỜNG - Thơ Tâm Nhiên

TRỌN VẸN NHAU 
GIÂY PHÚT ĐỦ MIÊN TRƯỜNG
(Tặng anh em văn nghệ La Gi)

Mỗi lần về chốn xưa thì bạn cũ
Gọi ngay ra trình diện quán chợ đời
Tưởng như có chuyện gì quan trọng lắm
Nhưng mà không - cụng vài cốc cho vui

Mời cạn hết ly này mừng tái ngộ
Tao phùng ca sau ngày tháng tuyệt mù
Còn gặp mặt là biết còn hạnh phúc
Cùng rung ngân tiếng hát giữa phù du

Rồi mai mốt thình lình về Chín Suối
Thì cần chi chạy đến thắp cây hương
Vì mình đã hết lòng trong cuộc sống 
Trọn vẹn nhau - giây phút đủ miên trường

                                            Tâm Nhiên

No comments: