Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, June 8, 2017

TÌM... - Thơ Tịnh Đàm


                   Tác giả Tịnh ĐàmTÌM...

Tìm đâu
             giữa chốn đông người,
Gặp một ai đó 
                      biết cười cảm thông.
Đường đời cứ mãi lông bông,
Chạy quanh năm tháng
                  vẫn không được gì...!
Tìm đâu 
            lần tiễn người đi,
Dùng dằng chân bước 
                   biệt ly nao lòng...!
Để tôi lại
              với chờ mong, 
Tóc xanh giờ bạc
                     theo dòng thời gian!

                         TỊNH ĐÀM 
                (Hóc Môn, TP. HCM) 

No comments: