Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, June 9, 2017

THÔI ĐỪNG SUY ĐỘNG - Thơ Ngưng Thu


Tác giả Ngưng Thu


THÔI ĐỪNG SUY ĐỘNG


Màu tháng mới
rực hồng trên đỉnh nhớ
guốc thời gian gõ nhịp xuống luân thường
cao vòi vọi
đêm trời cao chắc thấy
mặt đất dường thấp thoáng khúc luỵ ương.


Mơ lặng biển
sóng thôi đừng suy động
bờ cát cong
thâm thẩm khúc niệm cầu
vầng mây lã chã rơi vào huyễn hoặc
giọt thương nào
giữa hun hút đêm sâu.


Nghe từ đất
bước chân như rộn rã
nghe từ xanh cao
thẳm khúc yêu thương
mầm xuân nở
mây cười giăng Vô Gián*
kệ đường trần
thung vắng
nắng mơ sương.

NGƯNG THU

* Địa ngục Vô Gián

No comments: