Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, June 26, 2017

LẮNG LÒNG, DỪNG BƯỚC BẾN PHƯƠNG HỒNG - Thơ Mặc Phương Tử

Tác giả Mặc Phương Tử


LẮNG LÒNG,
DỪNG BƯỚC BẾN PHƯƠNG HỒNG


LẮNG LÒNG nghe tiếng vô thanh
Từ nguồn diệu lý qua thành kim cương
Ai hay một đoá vô thường!
Tặng nhau một sớm mười phương nhiệm mầu.


BƯỚC DỪNG tỉnh giấc chiêm bao
Dấu rêu cồn - đã nhạt màu bể dâu
Ngàn xưa chớp mộng xuân nào...
Gió lùa hạt bụi bay vào non xa.


BẾN PHƯƠNG HỒNG cỏ tình ca
Trời Vô ưu - giữa ta bà vô ưu
Cò gì thật, có gì hư ?
Có chi! là cuộc tầm ngư tự rày!


        Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 26.6.2017.
                     MẶC PHƯƠNG TỬ


No comments: