Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, June 19, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 5; 6


              Nhà thơ Chu Vương MiệnCHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 5

thanh liêm rồi cũng thác
tham nhũng cũng ra ma
làm thơ hay thác sớm
làm thơ xoàng chết già
còn sống là người
thác rồi là ma
có ma đàn ông
có ma đàn bà
có ma bùn
có ma gà
thương xót chúng sinh
niệm A Di Đà


Những bài thơ làm ra
để dành đó
lâu lâu mang ra đọc
không hài lòng không xúc động
quăng nay thùng rác
những tình cảm xa xưa
phơ phất tàu dừa
không chút nhớ thương
khăn gói gió đưa
cũng không còn ai mong
cũng không còn ai nhớ
y  thơ Quang Dũng
thương nhớ ơ hờ
lòng thì y như vậy ?

chỉ là một giấc mơ


CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 6

đời đáng chán hay không đáng chán
trên thì răng dưới đạn nhẹ hều
vỉa hè chiêu bát bún riêu
nghiệm ra thôi đủ trăm chiều xót xa
thân tứ chiếng mặt hoa da phấn
phận tép tôm chấy rận mà thôi ?
phô trương cái kiếp con ruồi
ngàn năm đáng nửa nụ cười hay không
hư danh lắm lòng tong mặt nước
cái thân già lội ngược mà bơi
bon chen trong chốn nhọ nồi
nghêu ngao mãi cái cõi đời có không


trên thì trời
dưới thì đất
loanh quanh là loài người
xen kẽ là thú vật
vật dưỡng sinh
không vật thì nhai cỏ
không cỏ 
cạp đất

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: