Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, June 2, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN              Nhà thơ Chu Vương Miện


ĐÔI BỜ SÔNG DỊCH

Kinh Kha xuất hành vì ơn nghĩa
bàn tay ngà ngọc của Yên Cơ
những nén vàng ròng để ném rùa
những tĩn rượu hoàng hoa
uống ngày đêm mệt nghỉ
tiếng sáo tiễn đưa Cao Tiệm Ly rộn rã
mây che mờ sông Dịch chảy mang mang
hàng ngàn ngươì đưa tiễn quấn khăn tang
hề tráng sĩ một đi không trở lại
thuyền nhổ sào gió phập phồng tay áo
đứng vẫy tay còn mỗi thái tử Đan
tráng sĩ ra đi để chống bạo Tần
vì lục quốc hành thích Tần Doanh Chính
dù lỡ chết chết oanh oanh liệt liệt
Kinh Kha ơi đi một mạch không về ?


 BẾN TẦM DƯƠNG

bến Tầm Dương đêm khuya lãng nhách
mưa mạn thuyền tí tách giọt rơi
sông dài chảy chả ra khơi
loanh quanh mấy dải đất bời cỏ non
mấy hôm trước trăng tròn soi bóng
mấy hôm nay mưa đọng tàng cây
gái già Tư Mã còn say
tiếng xênh tiếng phách rượu cay cháy lòng
thôi một lứa bên sông tâm sự
trai anh hùng lỡ độ đày xa
thiên tài với gái cầm ca
thì thôi dăm hũ hoàng hoa tiêu sầu ?

BA CON SÔNG

I
Lan Thương
(còn gọi là Mê Kông)
phát nguyên từ núi cao Thanh Hải
băng ngang qua Thanh Tạng
theo sát chiều dài bắc nam tỉnh Vân Nam
chẩy qua Myanma, Laos, Thailand
Camuchia rồi đổ vào Nam Việt Nam
thành chín nhánh sông Cửu Long
đổ ra Thái bình Dương

II
Hoàng Hà
bắt nguồn từ dẫy núi Côn Luân
phía Bắc tỉnh Thanh Hải
thoạt đầu chẩy theo chiều bắc nam
rồi chuyển dòng xuống Thiểm Tây
thành chiều Tây Đông
chẩy giữa Sơn Tây, Hà Nam 
Hà Bắc, Sơn Đông
đổ ra biển Bột Hải

III
Dương Tử
cội nguồn từ Thanh Hải
chia Trung Hoa làm hai miền
Hoa Bắc và Hoa Nam
chảy qua các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam
An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến
đổ ra biển Hoa Đông

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: