Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, June 23, 2017

CHIỀU XÓM ĐẠO - Thơ Ngô Hồng Trung

Tác giả Ngô Hồng Trung


CHIỀU XÓM ĐẠO

Là đà xóm đạo mây thêu
Vui đôi con mắt bóng chiều lướt qua
Tháp cao rêu phủ quê nhà
Áo dài gọi gió khuất xa ngỡ gần
Chuông vang đủng đỉnh tình thân
Em cười mát cả cánh đồng cuối Thu

Gió lay rạ rối lời ru
Mù người Bình Định mến từ thuở xưa
Sấm gầm, kinh vọng lưa thưa
Ai về Sông Cạn thẩn thờ cùng ta
Bỗng dưng hương ấm tình nhà
Sương Thu xóm đạo ai là cố nhân!?

NGÔ HỒNG TRUNG
Đ/c: 46/17/5A Đường 49, KP7
P. Hiệp Hình Chánh, Q.Thủ Đức
TP. HCM

No comments: