Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, June 7, 2017

ĐẤT MẸ ẤM ÊM - Thơ Hoa Nguyên


Bình minh ở Vĩnh Hy (Phan Rang)


ĐẤT MẸ ẤM ÊM

Trời trong trẻo
gió chon von
thơm hoa đại đóa
gác son lầu đài
 tiên nga uyển chuyển gót hài
lui cung
gởi lại ban mai cho người

Dặn mây dồn nước tụ hơi
thác vàng suối ngọc vợi vời non cao
ấm êm đất Mẹ dạt ào
gói hồn thơ với lúa rau
chuyện đời

Mùa sang tạnh ráo
thiên thời
dạ vàng gan sắt chẳng dời lòng son
núi rừng
thung lũng quây tròn
đồng xanh cây hát
tình nồng rức rưng

Xiêu lòng lữ khách vui cùng
ngang trời
bầy vạc đập tung cánh mềm
điểm tô đất Mẹ ấm êm
mặt trời đỏ rực lửa trên cõi bờ
     

                                      HOA NGUYÊN
                                      Phan Rang, NT

No comments: