Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, May 5, 2017

VÔ CỰC - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên                       Nguyễn Ngọc KiênVÔ CỰC

Mỗi năm anh đi hai vạn cây số 
(tính theo công tơ mét xe máy)
Chỉ hai năm anh đi khắp địa cầu
Trái tim  em rộng lớn đến đâu
Mà anh phóng cả đời không hết
Và anh phóng đến khi anh biết
Mọi ngả đường trần đều dẫn đến âm ti
Mọi nẻo đường yêu đều đau đớn mê li
Chỉ tình yêu vô bờ mới đi trọn được
Nếu thế gian cho anh  ba điều ước
Cả ba điều anh ước: được Em yêu
Em yêu ơi! Sớm sớm chiều
Mỗi lần gần em anh tốt lên một tí…
Cứ nhích dần…
           Nhích dần…
                          Tới vô cực tình em 

                         Nguyễn Ngọc Kiên
     (1/5/ 2017- Kỉ niệm ngày xa em)

No comments: