Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, May 3, 2017

VĂN THÙY "DỊ NHÂN" - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Văn Thùy "dị nhân"
- Cảm tác khi đọc 2 tác giả: Nguyễn Khôi,
Nguyễn Bàng viết về Văn Thùy "dị nhân".

Cuống quýt với thơ
Lử đử cùng thơ
Say thơ như điếu đổ.

Cả đời
Đánh đổi
Được gì?
- Dăm ba bài thơ dán tem "thơ bụi'. (1)

Thiếu vợ
Thiếu con
Đâu phải Kép Tư Bền
Sao cứ bắt miệng cười tim héo.

Đời lắt léo
Phận eo sèo
Thây kệ thế gian úp mở.

Giả ngố
Mượn chữ bày trò
Vác thơ
Tưng tửng.


                                
(1): Chữ dùng của nhà thơ Nguyễn Khôi.Ân Thi, đêm 22 tháng 04.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

No comments: