Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, May 30, 2017

TRẢ LẠI HƯ KHÔNG - Thơ Tịnh Đàm


                   Tác giả Tịnh Đàm


TRẢ LẠI HƯ KHÔNG

Trả về đâu?
                 Những nỗi buồn,
Cuả thời lận đận vẫn luôn theo hoài.
Trả về đâu?
                 Dấu tàn phai,
Nét xuân xưa, sớm một mai... chạnh lòng!
Thôi thì,
            Trả lại hư không,
Dòng đời cứ mặc... như sông vơi đầy.
Phận người,
                  Ngày tháng còn đây,
Hãy vui cho hết
                    Cuộc này...
                               Trăm năm.

                       TỊNH ĐÀM 
               (Hóc Môn, TP.HCM)
                        

No comments: