Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, May 11, 2017

THƠ MÙA PHẬT ĐẢN - Thơ Nguyễn An Bình

THƠ MÙA PHẬT ĐẢN

Hẹn mùa Vésak* cùng về
Nghe kinh dưới cội bồ đề ngàn năm
Hóa thân trong ánh đạo vàng
Cây sala tỏa trăm ngàn sắc hương.

Đi từ tiền kiếp muôn phương
Chân tâm khởi niệm tà dương phận người
Lần tràng hạt đếm luân hồi
Tình trong vô lượng thương đời phù sinh.

Chìm trong muôn cỏi u minh
Con đường tâm đạo chữ tình đa đoan
Hương thiền vọng tiếng chuông ngân
Giọt sương cam lộ trong ngần bao la.

Con thuyền bát nhã ai qua
Cho mùa sen nở đóa hoa vô thường
Nhủ lòng đơm hạt từ tâm
Nương theo cửa phật hương trầm thoảng bay.

                                    Nguyễn An Bình
Viếng chùa Linh Bửu Quận 8, Phật Đản 2017.

.............
*Vésak: mùa Phật Đản THƠ MÙA PHẬT ĐẢN

No comments: