Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, May 9, 2017

NHỚ MÙA ĐẢN SINH - Thơ Mặc Phương Tử


NHỚ MÙA ĐẢN SINH


Sáng ra
Tưới nước vườn chùa
Cho hoa lá cỏ nở đùa sắc hương
Giữa trưa
Thả giấc vô thường
Bên thềm mây trắng mười phương tụ về.


Chiều lên
Nắng rụng sơn khê
Gió hiu hắt ngọn
Tư bề thanh âm.
Tụng một bài kinh thậm thâm
Nghĩa vi diệu
Pháp Hoa Rằm, nguyệt viên.


Đêm về
Nhịp tiếng chuông thiền
Trầm hương thoảng
Khắp cả miền nhân gian.
Nửa khuya
Nghe giọt sương tan
Giữa dòng nhân ảnh
Xô tràn bể dâu.


Ngày lên
Đã rựng hương màu
Tiếng chim gọi nắng lao xao gió lùa
Bên trời sương khói đong đưa
Ánh hồng đại nhật
Nhớ mùa Đản Sinh.


Chùa Kỳ Viên,
South Dakota, thượng tuần tháng 5.2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
No comments: