Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, May 6, 2017

LỜI TRI KỶ GỬI KHA TIỆM LY - Nguyễn Thị Vinh


Tác giả tự họa


LỜI TRI KỶ GIỬI KHA TIỆM LY

                                       
"Một khúc giang hồ họ Kha tiếc phí"                                     
"Ngâm vào bầu thỉnh thoảng uống chơi"
                                         
Ta muốn cùng Kha thành tri kỷ
                                       
Nhấp chén "Ngạo đời" hát điệu "Lý đơn côi"

                                         
Ta cũng như Kha, bình sinh chưa thoả chí
                                       
 "Bất phường thời", nên sông Vị buông câu
                                         
Vỗ bụng sách xưa, phơi dưới nắng sầu
                                         
Thấy mốc cả, nhìn Trời cười như mếu

                                         
Bả vinh hoa khiến lòng người hèn yếu
                                         
Trách làm chi lẽ ấy cũng thường tình
                                         
Xin Thi nhân hai chữ "lặng thinh"
                                         
Trong cõi "Tịnh" ắt thấy mình "Thánh thiện" 

                                         
Mặc kệ ngoài đời, ai mua ai bán ! 
                                         
Lẽ "Được thua" lớn lắm chẳng thể ngờ
                                         
Chỉ biết rằng Tạo Hoá vốn khắt khe
                                         
Sự "Thiện Ác" cân đong từng ly một 

                                         
Ta muốn cùng Kha bước lên phía trước
                                         
Trong giòng đời, hãy "Kiến ngãi ... Hữu vi ..."
                                         
Khúc "Lý ngạo ..." này, giửi tới KHA TIỆM LY
                                         
Xin một chén ... Để vừa say ... Vừa tỉnh ...! 

                                                       
Hà Nội, ngày 21/8/2016.

Nguyễn Thị Vinh
   

 *****

Kha Tiệm Ly gởi qua tin nhắn FB.

No comments: