Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, May 29, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN VỀ PHAN PHỤNG THẠCH              Nhà thơ Chu Vương MiệnXÓM BẦU PHAN PHỤNG THẠCH

Xưa sau trong cõi vô thường
Tố Như Tố Hữu hai đường khác nhau ?
Tằm nào mà chả nhá dâu ?
Đoạn trường ai cũng qua cầu như ai ?
Có chăng cầu ngắn cầu dài
Có chăng một bướm mà loài khác nhau ?
Tình đời có trước và sau
Bạn nằm nơi đó Đạo Đầu quê cha                  Nhà thơ Phan Phụng Thạch


PHAN PHỤNG THẠCH

Thấm thóat cũng gần 50 năm
Bạn đã thong dong một chốn nằm
Gia trang Xóm Bầu nguyên quán cũ
Đạo Đầu còn mãi nửa vàng trăng
Cây mận năm nào còn hoa trái
Trắng tươi theo cái tuổi học trò
Ơi tiếng ve ran phượng hồng tháng hạ
Triệu Phong mùa này chắc tháng 3
Ta người bây chừ đường hai nẻo
Nẻo quê miềng nẻo quê xa
Một mơi có trở về Ba Bến
Có nhớ bướm vàng nẻo Hạnh Hoa
Xa xưa nghe khúc buồn hoa phượng
Mà sao thương đồng ruộng hoa cà
Âm dương vẫn con đường ngắn ngủi
Thương cho người một đóa tài hoa


LƯU BÚT MÙA HẠ

Mùa này ve sầu khóc than trên nhành cây
Học trò hát bài nỗi buồn hoa phượng
Ta với người kẻ mất người còn
Lưu bút thủa này thắp một nén nhang
Tình bằng hữu tình đồng môn
Cùng một mái trường Nguyễn Hoàng
Chừ đã mất tên
Phan Phụng Thạch
Sông Thạch Hãn
Chảy qua Sải qua Bích La Đông
Mai sau ghé Đạo Đầu
Cây mận trắng vẫn còn ?
Nhà thơ đâu ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: