Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, May 5, 2017

CẢI TÁNG - Thơ Trần Mai Ngân            Tác giả Trần Mai Ngân


CẢI TÁNG

Tôi cải táng vầng trăng
Xa xôi về huyệt lạnh
Người ở lại an lành
Quên đi ngày xa xưa...

Tôi cải táng gió mưa
Qua đời nhau lận đận
Chít khăn sô ngập ngừng
Có rơi dòng nước mắt

Tôi phải đi hay dừng
Sông đời trôi mê mải
Bên lở bồi đời nhau
Xin để dành mai sau

Tôi cải táng nỗi sầu
Gần tuổi đời trăm năm
Nghe xa vắng thì thầm
Lời kinh tôi sám hối !

       Trần Mai Ngân

No comments: