Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, May 19, 2017

BẮT ĐẦU NGÀY THÁNG… - Thơ Lê Mai
BẮT ĐẦU NGÀY THÁNG…
(Từ 10 h thứ Bảy ngày 13 tháng Năm 2017….)


Hò hẹn mãi…
         rồi cũng đến một ngày gió mưa vần vũ
Em đến thăm anh
Nhìn em, tôi uất giận trời
Nhưng sao giận lại bồi hồi lâng lâng.
Bắt đầu ngày tháng bâng khuâng….

LÊ MAI

<lemai703hn@gmail.com>

No comments: