Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, May 7, 2017

ANH MỘT ĐỜI LINH MỤC - Thơ Nhật Quang

ANH MỘT ĐỜI LINH MỤC

Anh một đời linh mục
Chiều chạm giọt chuông rơi
Lời kinh trong tâm thức
Nghe tiếng Chúa gọi mời

Anh một đời linh mục
Tận hiến trái tim rồi
Em còn nơi đáy vực
Nửa kiếp người chơi vơi

Anh một đời linh mục
Sáng, chiều nguyện Thánh kinh
Tim em còn ray rứt...
Vương víu bao tội tình

Anh một đời linh mục
Phía Thiên đường yêu thương
Em, lòng còn trần tục
Giữa bụi đời vấn vương

Anh một đời linh mục
Bàn tay ghi dấu Thánh
Em hồi tâm, thành thực
Gục đầu mãi ăn năn

Anh một đời linh mục
Sống khiết tịnh trọn lành
Tiếng chuông chiều tỉnh thức
Em về, cõi lòng thanh.

             Nhật Quang
              (Sài Gòn)

No comments: