Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, April 17, 2017

TIỄN ĐƯA - Thơ Vũ Trầm TưTiễn Đưa

Em rồi cũng bỏ bến sông
Luyến lưu chi nữa uổng công đợi chờ
Trầu không lá mượt non tơ
Cau tôi đúng lứa bây giờ héo khô

Cũng đành lạc mối dây tơ
Bước chân ngựa mỏi ngu ngơ lối mòn
Tiễn người mấy dặm đường non
Bóng ai khuất dấu chân son áo hồng

Tiễn đưa lòng lại nhủ lòng
Thôi em hạnh phúc bên chồng cao sang
Một lần đi chén rượu tàn
Bỏ quên manh áo cơ hàn ngày xưa

Tôi về trú dưới hiên mưa
Bến sông hiu hắt gió đùa lạnh vai
Mảnh khăn liệm mối tình cay
Thơ tôi một thuở tiễn ai qua đò

Vũ Trầm Tư


No comments: