Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, April 9, 2017

TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN            Nhà thơ Chu Vương Miện
TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 1

ngựa chạy nơi rú là ngựa hoang
ngựa có hàm thiếc dây chằng
là thiên lý mã
ngựa kéo xe là ngựa hèn
ngựa không nghe lời chủ là ngựa chướng
ngựa chạy không tự do
là ngựa đua
ngựa nhớ quê xưa
là ngựa hồ
ta ước là người Hung Nô


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 2

Đời nhà giáo viết bao nhiêu phấn
trắng trên bảng đen
rồi lấy khăn lau đi bằng hết
đời con dã tràng
xây bao nhiêu lâu đài
trên cát
sóng lùa đi bằng hết 
bao nhiêu nhà cách mạng
chết rục trong nhà tù
có người không còn xác
bao nhiêu tấm lòng yêu nưóc
chả khác chi
quạ đen kêu quàng quạc?


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 3

Thơ đăng báo chợ
cả bài thơ 
văn và báo đọc xong
quăng thùng rác
chưa chắc đã đọc bài thơ ?


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 4

Báo bán
8-10 đồng
Không ai rờ tới
Cuối tháng tiệm 
trả lại cho chủ báo
chả ma nào mua
chả ma nào đọc
thơ văn gửi trong đó
y như quăng thùng rác 


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 5

Người Lào hút thuốc lào
Ngườì Tây hút thuốc lá
Ngườì Cuba hút xì gà
Nhai trầu nhả bã
Hút thuốc phà hơi
Bã rơi xuống đất
Hơi bay lên trời


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 6

Trong nhạc có nhẻo
Trong cung bậc
Có thuốc rê thuốc lá
Trong âm giai có
Đô và la
Trong bụng anh đói
Nhìn cuốc hoá gà ?


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 7

thằng ngu là cha
thằng hèn là con
giống hai con bò
kéo xe 
từ đỉnh dốc
xuống chân non
lăn kềnh xuống hố
rơi tõm xuống biển
Hải Nam


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 8

Nhát hơn con cáy
Nhat ngang con còng
Nhát bằng con thỏ đế
đất nưóc kể như xong

thơ văn trôi lềnh bềnh
từng đám trên sông


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN 9

thế sự làm sao ?
thế sự làm vầy
thế sự làm vầy ?
thế sự làm sao ?
chuyện qua rào
chuyện tào lao
diễn di diễn lại
năm nào cũng giống năm nào ?


TẠP THI  CHU VƯƠNG MIỆN 10

Mây mưa đánh đổ đá vàng
Đá tan ra bột
Vàng càng sang hơn
Nưóc trôi trôi mãi về nguồn
Người đi
Hoa cũng héo buồn ngó theo

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: