Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, April 23, 2017

NHỚ MỘT NGƯỜI THÔI - Vĩnh Thuyên, Trần Quang Khen, Lâm Trí Tú
           Thơ: Vĩnh Thuyên.
           Phổ nhạc: Trần Quang Khen.
           Ca sĩ trình bày: Lâm Trí Tú.

           Video clip: Phú Đoàn.

            NHỚ MỘT NGƯỜI THÔI
                 (Tặng Kha Tiệm Ly)

            Nhớ em muốn chết cho rồi !
            Uống say nằm ngủ,
            thức ngồi nhớ em

            Xin gởi gió nụ hôn lên tóc
            Vì má môi là của người rồi
            Gió từ chối đông về bấc lạnh
            Chờ hạ sang lâu lắm gió ơi !

            Mấy mươi năm một lần lầm lỡ
            Lỡ một lần nghìn xót ngàn xa
            Đêm trở giấc vòng quanh phố chợ
            Chợ vắng người phố chẳng ai qua

            Nhớ em nhớ đủ trăm bề
            Bỏ đi trăm thứ muốn về thăm em

                                           Vĩnh Thuyên

No comments: