Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, April 6, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN              Nhà thơ Chu Vương Miện
NHẬM RƯỢU & NÓI PHÉT

Sáng một ly xay chừng
chiều hai ly bia bốc
thơ văn toàn vuốt đuôi
vô bổ
nới phét
viết lếu láo chung chung
nào uống rưọu với Diêm Vương
nào với Cao Tiệm Ly
đôi khi với thầy chùa
Lỗ Trí Thâm
Nhà giáo nhà thơ nhà văn
viết lách như nhà thổ cởi quần
hèn như sợị bún
mềm như bột mì
đặt khuôn tròn thì tròn
đặt khuôn bầu dục thì bầu dục
chỉ còn thiếu điều
bú cặc!
chỉ đặng cái mồm
viết vung xích chó
nói chung chung
chỉ là một thằng hèn 
không hơn và không kém !
chỉ cần một thố cơm
đút vào mồmTẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN

thằng ngu là cha
thằng hèn là con
giống hai con bò
kéo xe 
từ đỉnh dốc
xuống chân non
lăn kềnh xuống hố
rơi tõm xuống biển
Hải Nam


TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN

Nhát hơn con cáy
Nhat ngang con còng
Nhát bằng con thỏ đế
đất nưóc kể như xong

thơ văn trôi lềnh bềnh
từng đám trên sông

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: