Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, March 9, 2017

THƠ BÌNH THANH CỦA LÊ VĂN THANH

NGÀN KHƠI BỒNG BỀNH

Ta nương theo dòng xuôi
Bồng bềnh ra ngàn khơi
Em mây ngàn rong chơi
Ngao du trong bầu trời

Ta cùng em xa xôi
Là dòng sông - mây trôi
Lên non và ra khơi
Thương nhau đành xa vời

Trời sinh ta cùng em
Trùng phùng theo thời gian
Chan hòa nuôi muôn loài
Sinh sôi muôn màu tươi

Thời gian trôi mây trôi
Làm mưa tuôn nơi nơi
Chung lòng tay trong tay
Song hành cùng vui chơi

             Lê Văn Thanh
                    2015 


LÒNG LÊN CHƠI VƠI
Sương Nương Theo Trăng Ngưng Lưng Trời 
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi
      (Nhị Hồ - thơ Xuân Diệu)
Sương loang mây giăng trăng sao mờ
Nương hồn ngao du cung đàn thơ
Theo dòng thời gian tìm duyên hờ
Trăng treo đàn trời hòa dây tơ
Ngưng thôi mây ơi, ta mong chờ
Lưng tôi hương nồng, em còn mơ
Trời  xanh đêm thanh gieo men đời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi

                            Lê Văn Thanh

No comments: