Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, March 16, 2017

MỘNG TRÙNG LAI - Thơ Trần Mai Ngân

MỘNG TRÙNG LAI

Mộng trùng lai hết rồi
Tôi cũng rời xa tôi
Hồn vô tri sỏi đá
Tim hồng bạc màu vôi!

Tôi xa tôi hay người
Khởi nguyên nào tinh khôi
Ai nợ ai nụ cười
Tình vay tình xa xôi...

Mộng trùng lai nơi đâu
Đi qua mấy nhịp sầu
Phố cổ không còn ai 
Tôi yêu người kiếp sau

Mộng trùng lai mộng dài
Ta bao giờ có nhau
Không gian, thời gian chết
Hương đóa tình phai mau!

              Trần Mai Ngân

No comments: