Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, March 23, 2017

LẠNH VỚI SÔNG HÀN - Thơ Sĩ Chương

LẠNH VỚI SÔNG HÀN
Rồi anh về với Sông Hàn
Tìm em cùng chiếc phà sang năm nào
Sóng chiều cứ mãi lao xao 
Phà xưa mất dấu lối nào em qua
Thương em gái nhỏ đường xa
Mênh mông xử lạ biết là về đâu
Sông xưa giờ nổi sáu cầu
Em về đang đứng nơi đâu anh chờ
Duyên chưa kịp nổi hai bờ
Để anh lỡ hẹn lời thơ Sông Hàn
Phà ngang ơi , chuyển phà ngang
Mình anh lạnh với Sông Hàn chiều nay 
                                        Sĩ Chương

No comments: