Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, March 11, 2017

LẠC, TÌM - Thơ Trần Mai Ngân


LẠC
Đưa tay chạm phải hư không
Gửi tình rơi giữa mênh mông mất rồi
Sát na của khóc với cười
Sao tôi cứ lạc cả đời với tôi...

TÌM
Tìm trong vô vọng tôi tìm
Tìm tôi của những im lìm tháng năm
Vô ngôn tịch lặng âm thầm
Huyễn mơ vẫn thế tôi lầm cả tôi !

                          Trần Mai Ngân

No comments: