Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, March 7, 2017

LÁ BÙA LẮM GAI - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn            Tác giả Nguyễn Lâm CẩnTHƠ TÌNH 8-3
LÁ BÙA LẮM GAI

Tưởng rằng chẳng nhớ gì đâu
Cái tên tôi cũng quên lâu lắm rồi
Bây giờ phải kiếp mồ côi
Bỗng dưng cái nhớ lại sôi lửa nồng

Giá như em chửa lấy chồng
Tôi không là gió trên đồng bơ vơ
Ngày lay lắt sống trong mơ
Đêm về thao thức làm thơ một mình

Em như quả táo sân đình
Tôi, người ăn rở đi rình của chua
Giá em đừng đội lên chùa
Tôi đâu mắc nợ lá bùa lắm gai

Con sông ngày ấy rất dài
Và tôi vẫn chảy ra ngoài hạt mưa
Vén trời mây vẫn ngày xưa
Tình giăng giắc kéo cò cưa cháy lòng.

                        Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: