Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, March 27, 2017

DÒNG SÔNG KỈ NIỆM - Thơ Hoành Trần

DÒNG SÔNG KỈ NIỆM

Sông vương màu tím biếc,
Lặng thầm tỏa hương yêu,
Không dào dạt cuộn triều,
Nhẹ nhàng theo năm tháng,

Bên ni ai làm dáng,
Nghiêng nón ngó bên tê,
Đường nào theo ai về,
Nắng hay mưa cũng rứa!

Dòng Hương soi đôi lứa,
Ghét cái bóng đơn côi
Thương rất nhiều một người,
Đừng bên ni bên nớ.

Rứa nhưng ai vẫn nỡ,
Quay gót bước làm ngơ,
Vì chiếc áo sờn vai,
Bởi quần ai túi rỗng!

Chẳng có chi ngoài mộng,
Không có gì ngoài thơ,
Với theo bước ngu ngơ,
Dòm răng mà thấy tội.

Thương Huế là thương Hương,
Những con đường ven trường,
Xác lá vàng phủ nhẹ
Bước từng bước nhớ thương!

                         Hoành Trần
                            28/3/17

No comments: