Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, March 8, 2017

CẢM XEM VIDEO "VƯỜN NHÀ HUỆ THU & BÙI NGỌC TÔ "- Thơ Nguyễn Khôi
CẢM XEM VIDEO
"VƯỜN NHÀ HUỆ THU & BÙI NGỌC TÔ"
                  Tặng Nguyễn Bá Trạc
                       
Một chút hồn quê ở xứ người,
Vườn Bùi - hoa Huệ thoảng lòng tôi.
Nhớ ơi Đà Lạt trời mây khói ,
Với Huế hương tình bóng trăng soi.
Tay ải tay ai chăm vun tưới ,
Của chồng công vợ tối chiều chơi .
"Như lục bình trôi" đời phiêu lãng
Ai có còn lui tới vườn Bùi (1) ?

                    Hà Nội 9/3/2017
                  NGUYỄN KHÔI
 ---
(1) Nhớ bài thơ Yên Đổ :
     Vườn Bùi chốn cũ,
     Bốn mươi năm, lụ khụ lại về đây
     Trông ngoài sân đua nở mấy chồi cây
     Thú khâu hác lâm tuyền âu cũng thế...
       
  

No comments: