Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 14, 2017

VALENTINE LẠNH - Thơ Đặng Xuân Xuyến


     

                    

 VALENTINE LẠNH


Lăn phải
Lăn trái
Cái chăn!
Mày thật vô duyên
Cuộn tròn
mãi không đủ ấm.


Lật người
sang phải
Lật người
sang trái
Tại mày! Cái gối chẳng êm
Cả đêm
hại tao cả nghĩ.


Ờ nhỉ...
Lại valentine
Lẻ người
Lẻ chăn
Lẻ gối.


Hà Nội, ngày 14 tháng 02.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾNNo comments: