Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, February 24, 2017

TIẾNG NGUYỆT CẦM TRÊN SÓNG - Thơ Nguyễn An Bình

TIẾNG NGUYỆT CẦM TRÊN SÓNG

Bến sông lạnh vi vu ngàn lau trắng
Người lên yên không hẹn buổi tương phùng
Thương tráng sĩ gởi hồn qua sông Dịch
Búp sen non vương vấn kẻ sang Tần.

Áo khinh cừu mịt mù nơi đất trích
Tiếng ngựa Hồ hí vọng mãi mù tăm
Đàn chim Việt thiên di qua biển rộng
Vẫn mơ ngày về lại đậu cành Nam.

Kẻ mài kiếm dưới trăng vàng thuở ấy
Đêm chưa tàn tóc điểm trắng màu sương
Đôi giầy cỏ đâu đường về Từ Thức
Sóng Thần Phù mơ hình bóng Giáng Hương.

Ta nào phải người Tiêu Sơn thuở ấy
Sao tình sầu còn đọng mắt Quỳnh Như
Đường sạn đạo lửa tràn bao kinh sử
Cung A Phòng nghi ngút khói phần thư. 

Mơ tiếng trống Quang Trung mùa xuân trước
Gò Đống Đa còn vẳng tiếng ngựa phi
Đất kinh kỳ áo bào vương khói trận
Hoa đào bay trên ngọn gió truyền kỳ.

Móng rùa vàng lẽ nào rơi tay giặc
Nước biển Đông có rửa sạch phù hoa
Đêm nghe tiếng nguyệt cầm rơi trên sóng
Ngỡ ai còn hát khúc Hậu đình hoa.*

                         Nguyễn An Bình

*Hậu Đình Hoa:  Khúc hát cung đình dưới triều Trần Hậu Chủ bên Trung Quốc(583-587), suốt ngày chỉ đắm say tửu sắc đến nổi nước mất, nên Hậu Đình Hoa còn gọi là khúc ca vong quốc.

No comments: